Prevozové plato

Rozmery: 6,0 × 2,4 m

Veľkoobjemový kontajner

Rozmery: 2,46 × 4,7 × 1,5m

Ľahký suťový kontajner

Rozmery: 2,46 × 4,7 × 0,4m

Kontajnery

rozmery od 2,26×4,5×0,6 do 6,0×2,4